logo Nye metoder

ID2021_094

Selinexor (Nexpovio) - Indikasjon II

Kombinasjonsbehandling med bortezomib og deksametason til voksne med myelomatose som har mottatt minst en tidligere behandling.
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
17.06.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_094
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av benmargskreft

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (30.08.2021):
En hurtig metodevurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for selinexor (Nexpovio) i kombinasjonsbehandling med bortezomib og deksametason til voksne med myelomatose som har mottatt minst en tidligere behandling.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (30.08.2021) finner du her​, se sak 152-21.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
30.08.2021
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk