logo Nye metoder

ID2023_049

Selvledet kognitiv imaginær meditasjon (SIM)

For stressmestring, økt trivsel og økt arbeidskapasitet blant helsepersonell
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
03.04.2023
Sendt inn av
Privatperson
ID-nummer
ID2023_049
Om metoden
Metode / verktøy for meditasjon som utføres på egenhånd. Metoden er rettet mot helsepersonell.

​Forslag (publisert 18.04.2023)

 

Bestillerforum for nye metoder (19.06.2023)

Det er ikke identifisert studier med kontrollgruppe og dokumentasjonsgrunnlaget er begrenset.

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (19.06.2023) finner du her, se sak 100-23.