logo Nye metoder

ID2013_006

Serelaxin - Forslag 2

Til behandling av hjertesvikt.
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
18.06.2013
Sendt inn av
Leverandør, Novartis Norge AS
ID-nummer
ID2013_006
Om metoden
Legemiddel (til infusjon) tenkt til behandling av akutt hjertesvikt

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.09.2016)

Sekretariatet for Nye metoder har fått opplysninger om at EMA har avslått søknaden om markedsføringstillatelse for serelaxin (Reasans). Lenke her til informasjon fra det europeiske legemiddelverk, EMA. I og med at legemidlet ikke vil bli godkjent er det ikke lenger grunnlag for å gjøre en metodevurdering og oppdraget trekkes.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.09.2013)

​Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.09.2013
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens Legemiddelverk

Legemidlet har ikke har fått positiv opinion/(godkjenning) i EU enda, dermed uklart når/hvis dokumentasjonsinnhenting kan påbegynnes​