logo Nye metoder

ID2013_022

Serummarkøren S100B

Alternativ til CT ved diagnostisering av lettere hodeskader
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
09.08.2013
Sendt inn av
Myndighet, Kunnskapssenteret
ID-nummer
ID2013_022
Om metoden
Markørsubstansen ved navn S100B kan finnes i blodet etter hodeskade. Måling av markørsubstansen ved navn S100B i blodprøve som alternativ metode til nåværende praksis.

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.09.2013)

​Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Kunnskapssentret.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.09.2013
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Kunnskapssenteret
Påbegynt
09.04.2014
Ferdigstilt
19.10.2014

Beslutning

Beslutning tatt
15.12.2014
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (15.12.2014)

  1. ​Beslutningsforum for nye metoder tar ikke stilling til bruk av denne metoden, siden dette er en metode som ikke har administrative, organisatoriske eller økonomiske konsekvenser for spesialisthelsetjenesten som gjør dette nødvendig.
  2. Bruk av serummarkøren S100B ved diagnostisering og behandling av lettere hodeskader må derfor vurderes i forbindelse med utarbeidelse eller revisjon av nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av hodeskader.​

Beslutningsforum 15.12.2014 -protokoll, sak 34-2014
Beslutningsforum 15.12.2014 -innkalling og saksdokumenter