logo Nye metoder

ID2018_082

Sigla 3.0 EEG basert teknologi

For utredning av demens
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
17.08.2018
Sendt inn av
Leverandør, MentisCura
ID-nummer
ID2018_082
Om metoden
EEG basert teknologi for utredning av demens.

Forslagsskjema

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.10.2018):

Bestillerforum RHF ber ikke om en nasjonal metodevurdering.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (22.10.2018) finner du her, se sak 152-18.