logo Nye metoder

ID2014_017

Simeprevir (Olysio)

Til behandling av kronisk hepatitt C (CHC).
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
24.06.2014
Sendt inn av
Myndighet, Helsedirektoratet
ID-nummer
ID2014_017
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av kronisk hepatitt C.

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.04.2015)

​Bestillerforum RHF ber om at oppdrag om metodevurdering på simeprevir (Olysio) avsluttes og tas ut av nasjonalt system. Dette med referanse til at det bare er legemidler som de regionale helseforetakene har finansieringsansvar for som skal metodevurderes og behandles i beslutningsforum for nye metoder.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (29.09.2014)

Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk. Bestillerforum RHF mener det er riktig å gjennomføre en metodevurdering uavhengig av hvem som får det endelige finansieringsansvaret for Hepatitt C-legemidlene.

 

Blåreseptforskriften for behandling av hepatitt C ble endret 1. november 2014, les mer på regjeringen.no

 

Forslag