logo Nye metoder

ID2021_024

Siponimod (Mayzent) - Ny vurdering

Behandling av sekundær progressiv multippel sklerose (SPMS)
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
11.12.2020
Sendt inn av
Leverandør, Novartis Norge AS
ID-nummer
ID2021_024
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av sekundær progressiv multippel sklerose (SPMS)

​Forslagsskjema (Oppdatert 04.02.2021)

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (22.03.2021)
Bestillerforum for nye metoder tar saken til orientering

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 22.03.2021 finner du her, se sak 080-21.


Beslutning i Bestillerforum RHF (15.02.2021)

Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om ny metodevurdering.

 Protokoll fra Bestillerforum RHF (15.02.2021) finner du her, se sak 039-21.