logo Nye metoder

ID2019_040

Siponimod (Mayzent)

Behandling av sekundær progressiv multippel sklerose (SPMS)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
25.03.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_040
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av sekundær progressiv multippel sklerose (SPMS)

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (29.04.2019)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for siponimod til behandling av sekundær progressiv multippel sklerose (SPMS). 

Protokoll fra Bestillerforum RHF (29.04.2019) finner du her, se sak 63-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
29.04.2019
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
26.05.2020
Ferdigstilt
03.11.2020

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 09.11.2020 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat

Prisnotat (nytt mai 2021)

Beslutning

Beslutning tatt
21.06.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (21.06.2021)​ 

    1. Siponimod (Mayzent) innføres ikke til behandling av sekundær progressiv MS.
    2. Prisen er høyere enn prisen for annet godkjent preparat til behandling på denne indikasjon. Det er ikke dokumentert at eventuelle fordeler ved siponimod (Mayzent) kan tilsi at dette preparatet kan ha en høyere pris.
    3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandøren.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 21.06.2021 under sak 081-2021.

​​

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.11.2020)

  1. Siponimod (Mayzent) innføres ikke til behandling av sekundær progressiv multippel sklerose.
  2. Prisen er vesentlig høyere enn prisen for annet godkjent preparat til behandling ved denne indikasjonen. Det er ikke dokumentert fordeler ved Siponimod (Mayzent) som kan tilsi at dette preparatet kan ha en høyere pris. 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.11.2020 under sak 104-2020.