logo Nye metoder

ID2017_056

Sirukumab (Plivensia)

Behandling av revmatoid artritt
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
13.06.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_056
Om metoden
Legemiddel (til subkutan injeksjon) til behandling av revmatoid artritt

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.01.2018)
Hurtig metodevurdering ved Statens legemiddelverk for sirukumab til behandling av revmatoid artritt (RA) avbestilles.*

Referat fra Bestillerforum RHF (22.01.2018) finner du her, se sak 10-18.

*Begrunnelse: Markedsføringstillatelsen (MT) er trukket av den Europeiske legemiddelmyndigheten (EMA) .

 

Metodevurdering

Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk