logo Nye metoder

ID2022_139

Skylling med antibiotika i operasjonssår

For å forebygge infeksjon.
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
06.10.2022
Sendt inn av
Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2022_139
Om metoden
Sårinfeksjoner kan oppstå i relasjon til et kirurgisk inngrep. Det antas at skylling med antibiotika forebygger infeksjon. Effekten av å skylle med antibiotika kan tenkes å ikke være så gunstig som antatt.

​​Metodevarsel ​(06.10.2022)​

Bestillerforum for nye metoder (12.12.2022)
Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus har ingen anbefalinger om skylling eller annen lokal administrasjon av antibiotikum for profylakse ved kirurgiske inngrep.​

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering. 

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (12.12.2022) finner du her, se sak 206-22.​