logo Nye metoder

ID2016_009

Slagambulanse

Prehospital CT for tidlig diagnostikk og behandling ved mistanke om hjerneslag eller alvorlige hodeskader
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
04.02.2016
Sendt inn av
Myndighet, Kunnskapssenteret
ID-nummer
ID2016_009
Om metoden
Metoden består av en spesialisert mobil enhet (ambulanse eller helikopter) utstyrt med blant annet CT skanner. Metoden muliggjør oppstart av blodproppløsende behandling før pasienten fraktes til sykehus

Beslutning i Bestillerforum RHF (14.03.2016)

Fullstendig metodevurdering gjennomføres for slagambulanse – mobile enheter med CT for tidlig diagnostikk og behandling ved hjerneslag ved Kunnskapssenteret. Metodevurderingen skal omfatte evt. bruk både i bil og helikopter.

​Metodevarsel

Prosjektplan

Metodevurdering

Oppdrag gitt
14.03.2016
Type
Fullstendig metodevurdering
Utreder
Kunnskapssenteret
Påbegynt
14.03.2016
Ferdigstilt
24.06.2019

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 24.06.2019 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

 

Fullstendig metodevurdering (oppdatert versjon publisert 22.08.2019)

Beslutning

Beslutning tatt
26.08.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for Nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum (26.08.2019)
​Prehospital CT («slagambulanse») for tidlig diagnostikk og behandling ved mistanke om hjerneslag kan benyttes innenfor rammen av kontrollerte studier i områder med et tilstrekkelig pasientgrunnlag.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 26.08.2019 finner du her, se sak 81-2019.