logo Nye metoder

ID2016_037

Sofosbuvir og velpatasvir (Epclusa)

Til behandling av kronisk hepatitt C
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
09.05.2016
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2016_037
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av hepatitt C. Kombinasjon av de to virkestoffene sofosbuvir og velpatasvir.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (13.06.2016)

Hurtig metodevurdering gjennomføres for kombinasjonen av virkestoffene sofosbuvir og velpatasvir til behandling av kronisk hepatitt C ved Statens legemiddelverk.*

* Oppdraget gitt av Bestillerforum RHF skiller ikke på genotype.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
13.06.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
31.05.2016
Ferdigstilt
16.10.2017

​Rapporten (genotype 3 til pasienter over 40 år som kan bruke interferon) er klarert i Bestillerforum RHF den 03.03.2017 og sendt til beslutning:

Hurtig metodevurdering - Genotype 3 til pasienter over 40 år som kan bruke interferon

 

Rapporten (genotype 3 til pasienter over 40 år som ikke kan bruke interferon) er klarert i Bestillerforum RHF den 03.10.2016 og sendt til beslutning:

Hurtig metodevurdering- Genotype 3 til pasienter over 40 år som ikke kan bruke interferon


Rapporten (genotype 2) er klarert i Bestillerforum RHF den 29.11.2016 og sendt til beslutning:
Hurtig metodevurdering- Genotype 2

 

Rapporten (genotype 1) er klarert i Bestillerforum RHF den 26.10.2017 og sendt til beslutning.
Hurtig metodevudering- Genotype 1

Beslutning

Beslutning tatt
22.05.2017
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (20.11.2017):
1. Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa) kan innføres til behandling av hepatitt C genotype 1 på like vilkår som for de øvrige direktevirkende antivirale legemidlene.

2. Det forutsettes at sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa) inngår i LIS-anbudet på like vilkår som for de øvrige direktevirkende antivirale legemidlene til behandling av hepatitt C. Det forutsettes at behandlende leger skal følge LIS-spesialistgruppens anbefalinger for behandling av hepatitt C.

3. Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa) skal ikke tas i bruk til behandling av kronisk hepatitt C genotype 1, før det har vært med i anbud og anbudet trer i kraft 1. februar 2018.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 20.11.2017 finner du her, se sak 98-2017.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 22.05.2017 finner du her, se sak 41-2017.

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.01.2017)
1. Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa®) kan innføres til behandling av hepatitt C genotype 2 til pasienter over 40 år, og til pasienter under 40 år med kompensert eller dekompensert cirrhose.

2. Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa®) kan innføres til behandling av hepatitt C genotype 3 til pasienter over 40 år, til pasienter med cirrhose uansett alder, og til pasienter som ikke tåler interferon.

3. Dette forutsetter lik eller lavere pris enn dagens prisnivå, og at Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa®) skal inngå i fremtidige LIS-anbud for legemidler til behandling av pasienter som har hepatitt C.

4. Sofosbuvir/velpatasvir (Epclusa®) innføres ikke til behandling av hepatitt C genotypene 1,4, 5 og 6.

Generell informasjon ved behandling av Hepatitt C genotype 2 og 3:

  • Behandlende leger skal følge LIS spesialistgruppes anbefalinger for behandlinger av hepatitt C.
  • Pasienten må ha leverfibrose tilsvarende stadium F2-F4.
  • Dersom leverbiopsi av medisinske grunner ikke kan gjennomføres og nevnte ikke-invasive målemetoder ikke er tilgjengelig, må diagnosen være påvist ved andre anerkjente metoder med tilsvarende verdier.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.01.2017 finner du her, se sak 6-2017.

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (12.12.2016)
Beslutning om innføring eller ikke innføring av Epclusa® (sofosbuvir/velpatasvir) til behandlingen av kronisk hepatitt C genotype 2 til pasienter over 40 år (med cirrhose) utsettes, inntil det foreligger en metodevurdering for behandling av alle aktuelle pasientgrupper innen kronisk hepatitt C.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 12.12.2016 finner du her, se sak 80-2016.

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (24.10.2016)
Beslutning om innføring eller ikke innføring av Epclusa® (sofosbuvir/velpatasvir) i behandlingen av kronisk hepatitt C genotype 3 til pasienter over 40 år som ikke kan bruke interferon og til pasienter med dekompensert cirrhose utsettes, inntil det foreligger en metodevurdering for behandling av alle aktuelle pasientgrupper innen kronisk hepatitt C.​

Protokollen fra møtet i Beslutningsforum for nye metoder (24.10.2016) finner du her, se sak 61-2016