logo Nye metoder

ID2014_008

Sofosbuvir (Sovaldi)

Til behandling av kronisk hepatitt C (CHC).
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
07.03.2014
Sendt inn av
Myndighet, Helsedirektoratet
ID-nummer
ID2014_008
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av kronisk hepatitt C.

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.04.2015)

Bestillerforum RHF ber om at oppdrag om metodevurdering på sofosbuvir (Sovaldi) avsluttes og tas ut av nasjonalt system. Dette med referanse til at det bare er legemidler som de regionale helseforetakene har finansieringsansvar for som skal metodevurderes i systemet og behandles i beslutningsforum for nye metoder.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (28.04.2014)

​Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
28.04.2014
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens Legemiddelverk


Blåreseptforskriften for behandling av hepatitt C ble endret 1. november 2014, les mer på regjeringen.no