logo Nye metoder

ID2017_035

Sofosbuvir, velpatasvir og voxilaprevir (Vosevi) i fast kombinasjon

til behandling av hepatitt C
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
04.04.2017
Sendt inn av
Gilead Sciences
ID-nummer
ID2017_035

Forslagsskjemaet

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.05.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
17.07.2017
Ferdigstilt
16.10.2017

​Rapporten er klarert i Bestillerforum RHF den 26.10.2017 og sendt til beslutning.
Hurtig metodevudering (16.10.2017)

Beslutning

Beslutning tatt
20.11.2017
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (20.11.2017):

  1. Sofosbuvir, velpatasvir og voxilaprevir (Vosevi) til behandlingen av kronisk hepatitt C genotype 1, 2 og 3 kan innføres på like vilkår som for de øvrige direktevirkende antivirale legemiddelene til pasienter uten cirrhose eller med kompensert cirrhose.
  2. Det forutsettes lik eller lavere pris enn dagens prisnivå, og at sofosbuvir, velpatasvir og voxilaprevir (Vosevi) inngår i LIS-anbudet på like vilkår som for de øvrige direktevirkende antivirale legemidlene til behandling av hepatitt C uten cirrhose eller med kompensert cirrhose. Det forutsettes at behandlende leger skal følge LIS- spesialistgruppens anbefalinger for behandling av hepatitt C.
  3. Sofosbuvir, velpatasvir og voxilaprevir (Vosevi) skal ikke tas i bruk til behandling av kronisk hepatitt C, før det har vært med i anbud og anbudet trer i kraft 1. februar 2018.

 

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 20.11.2017 finner du her, se sak 97-2017.