logo Nye metoder

ID2021_035

Sonidegib (Odomzo)

Behandling av lokalavansert basalcellekarsinom hos voksne som har tilbakefall etter kirurgi eller stråling eller som ikke kan behandles med kirurgi eller stråling
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
05.02.2021
Sendt inn av
Leverandør, Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
ID-nummer
ID2021_035
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til behandling av en form for hudkreft.

​​​Forslagsskjema

 

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (22.03.2021)

En forenklet metodevurdering (A) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for sonidegib (Odomzo) til behandling av lokalavansert basalcellekarsinom hos vo​ksne som har tilbakefall etter kirurgi eller stråling eller som ikke kan behandles
med kirurgi eller stråling. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 22.03.2021 finner du her, se sak 056-21.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.03.2021
Type
Forenklet metodevurdering (løp A)
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
30.03.2021
Ferdigstilt
04.08.2021

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 10.08.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til  Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.​

Metodevurdering​

Prisnotat​​

Beslutning

Beslutning tatt
30.08.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (30.08.2021)​ 

  1. Sonidegib (Odomzo) innføres til behandling av lokalavansert basalcellekarsinom hos voksne som har tilbakefall etter kirurgi eller stråling, eller som ikke kan behandles med kirurgi eller stråling.
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.10.21, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning​sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 30.08.2021 under sak 102-2021.