logo Nye metoder

ID2019_009

Sortering (triage) av HPV DNA positive primærprøver (CINtec PLUS)

Reduksjon av unødvendig kolposkopi/biopsi i livmorhalsprogrammet
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
14.12.2018
Sendt inn av
Roche Diagnostics Norge
ID-nummer
ID2019_009
Om metoden
Metoden dreier seg om bruk av farging av cellemateriale (CINtec PLUS) til å identifisere celler som er i ferd med å utvikle seg til kreftceller.

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.09.2019)

Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering.

Protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her.  Se sak 147-19.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.08.2019):
Bestillerforum RHF ber Sekretariatet for Bestillerforum RHF om å kontakte Styringsgruppen for livmorhalsprogrammet for å diskutere videre håndtering av saken.

Protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 130-19.

​Forslagsskjema

Beslutning i Bestillerforum RHF 25.02.2019:
Bestillerforum RHF uttrykker at det i samsvar med intensjonene for systemet Nye metoder skal være en vei inn i spesialisthelsetjenesten for alle metoder. I tråd med dette er det derfor riktig at saker om teknologi som foreslås brukt i nasjonale screeningprogram blir vurdert i Nye metoder.

Bestillerforum RHF ber sekretariatet for Bestillerforum RHF om å kontakte Styringsgruppen for livmorhalsprogrammet for innspill i saken. 

Protokoll for Bestillerforum RHF  finner du her, se sak 21-19.