logo Nye metoder

ID2017_015

Stent ved nyrearteriestenose

Behandling av nyrearteriestenose - er det behov for en gjennomgang av bruk i Norge?
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
15.02.2017
Sendt inn av
Myndighet, Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2017_015
Om metoden
Stent i behandling av nyrearteriestenose

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (20.03.2017)

Det gis ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering for bruk av stent i behandling av nyrearteriestenose.

Referat fra Bestillerforum RHF (20.03.2017) finner du her, se sak 42-17.