logo Nye metoder

ID2015_048

Stimulatorbehandling ved medikamentelt intraktabel klasehodepine

Stimulatorbehandling av sphenopalatingangliet (SPG) ved medikamentelt intraktabel klasehodepine
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
02.11.2015
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine, St. Olavs hospital
ID-nummer
ID2015_048
Om metoden
Stimulatorbehandling av sphenopalatingangliet (SPG) ved medikamentelt intraktabel klasehodepine

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.01.2017)

Bestillerforum RHF ber om at oppdraget avsluttes da ingen leverandør har levert dokumentasjon.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.01.2016)

Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering av Stimulatorbehandling av sphenopalatingangliet (SPG) ved medikamentelt intraktabel klasehodepine ved Kunnskapssenteret.

​Forslag

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.01.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Kunnskapssenteret