logo Nye metoder

ID2021_058

Stockholm3-test

Beregning av risiko for prostatakreft
Til beslutning

Forslag

Sendt inn
17.03.2021
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten
ID-nummer
ID2021_058
Om metoden
Forslaget omhandler testen Stockholm3 som består av en blodprøve og noen kliniske opplysninger som vektes i en algoritme og beregner risiko for prostatakreft.

Bestillerforum for nye metoder (25.04.2022)
Bestillerforum for nye metoder tok Folkehelseinstituttets informasjon om statusen for arbeidet med oppdraget til orientering.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (25.04.2022) finner du her , se sak 084-22.

 

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (31.05.2021)
En hurtig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for Stockholm3-test til beregning av risiko for prostatakreft.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforu​m for nye metoder 31.05.2021 finner du her, se sak 101-21.

Innspill fra fagmiljø

Forslag

Metodevurdering

Oppdrag gitt
31.05.2021
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
17.12.2021
Ferdigstilt
27.12.2023

Status

Oppdraget (metodevurdering) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 09.01.2024 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering ID2021_058 (PDF) (Publisert 09.01.2024)