logo Nye metoder

ID2018_134

Subkutant implanterbar hjertestarter

Behandling av akutt sirkulasjonstans
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
09.11.2018
Sendt inn av
Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2018_134

​Metoden innebærer å legge inn en subkutan implanterbar hjertestarter som oppdager og stanser farlige og unormale hjerteslag (defibrillator, EMBLEM MRI S-ICD SYSTEM).

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (28.01.2019):
Bestillerforum RHF ber ikke om nasjonal metodevurdering.

Protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 3-19.