logo Nye metoder

ID2016_036

Susoctocog alfa (Obizur )

Til behandling av hemofili forårsaket av antistoffdannelse mot faktor VIII
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
09.05.2016
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2016_036
Om metoden
Legemiddel (injeksjon) til behandling av blødningsepisoder hos voksne pasienter med ervervet hemofili forårsaket av antistoffdannelse mot faktor VIII

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.01.2020):
Det er et mål for Nye metoder å ha foretatt en beslutning i Beslutningsforum for nye metoder så snart som mulig etter markedsføringstillatelse (MT) for en legemiddelindikasjon foreligger. Det er mange legemiddelindikasjoner hvor det er bestilt nasjonal metodevurdering for flere år siden, men hvor firma ikke har levert inn dokumentasjon. Statens legemiddelverk har lagt frem en liste for Bestillerforum RHF over slike saker for årene 2014 - 2016.

Bestillerforum RHF ber om at metoden sendes til beslutning uten nærmere vurdering.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.01.2020) finner du her, se sak 024-20.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (13.06.2016):

Hurtig metodevurdering gjennomføres for susoctocog alfa (Obizur) til behandling av blødningsepisoder hos voksne pasienter med ervervet hemofili forårsaket av antistoffdannelse mot faktor VIII ved Statens legemiddelverk.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
13.06.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.01.2020):
Det er et mål for Nye metoder å ha foretatt en beslutning i Beslutningsforum for nye metoder så snart som mulig etter markedsføringstillatelse (MT) for en legemiddelindikasjon foreligger. Det er mange legemiddelindikasjoner hvor det er bestilt nasjonal metodevurdering for flere år siden, men hvor firma ikke har levert inn dokumentasjon. Statens legemiddelverk har lagt frem en liste for Bestillerforum RHF over slike saker for årene 2014 - 2016.

Bestillerforum RHF ber om at metoden sendes til beslutning uten nærmere vurdering.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.01.2020) finner du her, se sak 024-20.

Beslutning

Beslutning tatt
23.04.2020
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte

Beslutning i Interregionalt fagdirektørmøte (23.04.2020)

1. Susoctocog alfa (Obizur) innføres ikke til behandling av hemofili forårsaket av antistoffdannelse mot faktor VIII. Firma har ikke lagt fram dokumentasjon. Dokumentasjonsgrunnlaget er mangelfullt.

2. Dersom metoden ønskes vurdert på ny, må det gjøres en ny bestilling til Nye metoder.

Referat fra interregionalt fagdirektørmøte finner du her (se sak 49-2020)

Saken er referatført i Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 25.05.2020 som du finner her, se sak 55-2020.