logo Nye metoder

ID2022_048

Sutimlimab

Behandling av hemolyse ved kuldeagglutininsykdom.
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
17.03.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_048
Om metoden
Legemiddel (til infusjon) til behandling av kuldeagglutininsykdom (CAD) som er en sjelden kronisk sykdom. Sutimlimab hemmer ødeleggelse av blodlegemer.

Metodevarsel​

 

Bestillerforum for nye metoder (25.04.2022)
En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt og sikkerhet (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for sutimlimab til behandling av hemolyse ved kuldeagglutininsykdom. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (25.04.2022) finner du her , se sak 075-22.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.04.2022
Type
Forenklet metodevurdering (løp D) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF