logo Nye metoder

ID2015_042

Suturløse implanterbare hjerteklaffer i behandling av aortastenose

Suturløse implanterbare hjerteklaffer i behandling av aortastenose
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
25.09.2015
Sendt inn av
Myndighet, Kunnskapssenteret
ID-nummer
ID2015_042
Om metoden
Ny metode som sammenlignet med tradisjonell åpen hjertekirurgi kan utføres på kortere tid og dermed potensielt medføre mindre risiko

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (19.10.2015)
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering på suturløse implanterbare hjerteklaffer i behandling av aortastenose ved Kunnskapssenteret.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
19.10.2015
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Kunnskapssenteret
Ferdigstilt
21.08.2017

​​​Rapporten er klarert i Bestillerforum RHF den 21.08.2017 og sendt til beslutning.
Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
25.09.2017
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

​Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (25.09.2017)

Suturløse implanterbare hjerteklaffer (Perceval) ved behandling av aortastenose kan nyttes i spesialisthelsetjenesten.

 

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 25.09.2017 finner du her, se sak 78-2017.