logo Nye metoder

ID2018_062

Tafamidis (Vyndaqel)

Legemiddel til behandling av transtyretin amyloidose polynevropati
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
16.06.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_062
Om metoden
Legemiddel til behandling av transtyretin amyloidose polynevropati

Metodevarsel​

Beslutning fra Bestillerforum RHF (27.08.2018)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for tafamidis (Vyndagel) til behandling av transtyretin amyloidose polynevropati.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.08.2018) finner du her, se sak 111-18

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.08.2018
Type
Hurtig metodevudering
Utreder
Statens legemiddelverk

Status for metodevurderingen:

Legemiddelverket venter på innsendelse av dokumentasjon fra produsent (legemiddelfirma).

Denne dokumentasjonen er nødvendig for at metodevurderingen (den helseøkonomiske analysen) skal kunne gjennomføres.