logo Nye metoder

ID2018_062

Tafamidis (Vyndaqel)

Legemiddel til behandling av transtyretin amyloidose polynevropati
Til beslutning

Forslag

Sendt inn
16.06.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_062
Om metoden
Legemiddel til behandling av transtyretin amyloidose polynevropati

Metodevarsel​

Bestillerforum for nye metoder (27.05.2024)

Den aktuelle leverandøren har ikke levert dokumentasjonen som er nødvendig for å gjennomføre metodevurderingen. Bestillerforum for nye metoder avbestiller derfor oppdraget. Saken sendes til de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 27.05.2024, sak 088-24.

 

Beslutning fra Bestillerforum RHF (27.08.2018)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for tafamidis (Vyndagel) til behandling av transtyretin amyloidose polynevropati.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.08.2018) finner du her, se sak 111-18

 

Metodevurdering

Direktoratet for medisinske produkter har utarbeidet et notat og Bestillerforum har avbestilt oppdraget. Notatet ble 31.05.2024 sendt til de regionale helseforetakene, som forbereder saken til beslutning.

Notat ID2018_062 (PDF) (publisert 31.05.2024)