logo Nye metoder

ID2015_018

Talimogene laherparepvec (Imlygic/T-Vec)

Talimogene laherparepvec (Imlygic/T-Vec) i behandling av malignt melanom
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
27.04.2015
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2015_018
Om metoden
Legemiddel til behandling av føflekkreft. Metoden er en ny aktiv substans og et nytt behandlingstilbud for terapeutiske vaksiner.

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (01.06.2015)
​Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering av Talimogene laherparepvec (Imlygic/T-Vec) i behandling av føflekkreft ved Statens legemiddelverk

Metodevurdering

Oppdrag gitt
05.06.2015
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
14.12.2015
Ferdigstilt
01.03.2017

Rapporten er klarert i Bestillerforum RHF og ble 04.04.2017 sendt til Helsedirektoratet for behandling etter bestemmelser i bioteknologiloven.

​Hurtig metodevurdering

 
Helsedirektoratet fattet 04.07.2017 et vedtak hvor de  godkjente Imlygic etter søknad fra Amgen AB.

Beslutning

Beslutning tatt
11.06.2018
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (11.06.2018)

​Talimogene laherparepvec (Imlygic/T-Vec) innføres ikke til behandling av metastatisk malignt melanom.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 11.06.2018 finner du her, se sak 70-2018.