logo Nye metoder

ID2021_077

Tecovirimat

Behandling av ortopoxvirussykdom
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
12.05.2021
Sendt inn av
Myndighet: Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_077
Om metoden
Legemiddel (kapsel) som hemmer viruskopiering ved å hemme et spesielt protein.

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (21.06.2021)
Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering.

Protokoll fra Bestillerforum for nye metoder (21.06.2021) finner du her , se sak 129-21.