logo Nye metoder

ID2014_027

Telemedisinsk oppfølging i hjemmet

Telemedisinsk oppfølging av kronikergrupper i hjemmet.
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
12.09.2014
Sendt inn av
Leverandør, Kolibri Medical Group
ID-nummer
ID2014_027
Om metoden
En metode hvor pasienten får oppfølging fra helsetjenesten i hjemmet m.h.a video.

Forslag

Beslutning i Bestillerforum RHF (20.10.2014)
Bestillerforum RHF ønsker ikke en nasjonal metodevurdering. En eventuell vurdering om bruken av en slik metode bør ses i en bred sammenheng, flere leverandører og løsninger bør vurderes opp mot hverandre. Helseforetakene kan vurder om metoden er aktuell for mini-metodevurdering. Det helseforetak som eventuelt utfører en mini-metodevurdering registrerer oppstart og publiserer ved sluttføring i den nasjonale databasen for mini-metodevurdering hos Kunnskapssenteret.