logo Nye metoder

ID2017_031

Telotristat (Xermelo)

Behandling av diaré ved malignt karsinoid syndrom
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
20.03.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_031
Om metoden
Legemiddel til behandling av diare ved malignt karsinoid syndrom. Tidligere navn på metoden: Telotristatetiprat (Xermelo)

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (09.03.2018)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for telotristat etiprat (Xermelo) til behandling av malignt karsinoid syndrom.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.04.2017)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ikke ved SLV for telotristatetiprat til behandling av malignt carcinoid syndrom, men Helsedirektoratet følger opp metoden dersom den blir aktuell å ta opp i Bestillerforum RHF.

Referat fra Bestillerforum RHF (24.04.2017) finner du her, se sak 67-17. 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
09.03.2018
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
16.04.2018
Ferdigstilt
25.08.2020

​​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF  den 01.09.2020 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
21.09.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

​Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (21.09.2020)
1. Telotristat (Xermelo) innføres ikke til behandling av diaré ved malignt karsinoid syndrom.
2. Det er dokumentert effekt av legemiddelet, men effekten over tid er usikker og prisen er for høy.
 
Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 21.09.2020 under sak 084-2020.