logo Nye metoder

ID2021_123

Temperaturregulert laminær luftstrøm

Behandling av allergisk sykdom (eksempel på produkt Airsonett Air 4)
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
16.09.2021
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2021_123
Om metoden
Maskin / apparat til hjemmebruk som kjøler og renser luften i pustesonen over sengen for allergener og partikler

 

Interregionalt fagdirektørmøte 22.05.2023

Metoden er verken tatt inn eller avvist som behandling. Den er ikke vurdert. Dersom noen sykehus tar metoden i bruk, vil de få finansieringsansvaret.

 

Bestillerforum for nye metoder (25.04.2022)
Bestillerforum for nye metoder anser ikke at metoden faller innunder spesialisthelsetjenestens behandlingsansvar.

Beslutning
Det gis ikke et oppdrag om en nasjonal metodevurdering i Nye metoder.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (25.04.2022) finner du her , se sak 085-22.

 

​Forslag (oppdatert 29.10.2021)

Innspill fra kliniker 1

Innspill fra kliniker 2

Innspill fra kliniker 3

Innspill fra Norges astma- og allergiforbund

 

Bestillerforum for nye metoder (22.11.2021)

Det er behov for ytterligere avklaringer av finansieringsansvaret for metoden som er til hjemmebruk.

Beslutning
Fagdirektørene ber Helse- og omsorgsdepartementet om en avklaring av finansieringsansvaret for utstyr for temperaturregulert laminær luftstrøm til behandling av allergisk sykdom beregnet for hjemmebehandling. Saken tas deretter tilbake til Bestillerforum.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (22.11.2021) finner du her​ se sak 206-21.