logo Nye metoder

ID2021_084

Tepotinib

Behandling av voksne pasienter med avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med endringer i MET ekson 14
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
12.05.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_084
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med endringer i mesenchymal-epithelial transition factor gene (MET) ekson 14

​Metodevarsel

Innspill fra firma


Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (21.06.2021)

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for tepotinib til behandling av voksne pasienter med avansert, ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med endringer i MET ekson 14. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.​

Protokoll fra Bestillerforum for nye metoder (21.06.2021) finner du her​, se sak 136-21


Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.06.2021
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk