logo Nye metoder

ID2013_001

Teriflunomid (Aubagio)

Førstelinjebehandling av voksne med relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
14.06.2013
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2013_001
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av multippel sklerose (MS)

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.09.2013)

Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk.​ 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.09.2013
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
09.05.2014
Ferdigstilt
19.12.2014

Beslutning

Beslutning tatt
18.11.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.11.2019)

Bruken av teriflunomid (Aubagio) til behandling av relapserende remitterende MS (RRMS) kan videreføres.

For utfyllende informasjon om beslutningen se ID2018_004.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 18.11.2019.

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (19.01.2015)

Teriflunomid (Aubagio) kan innføres til førstelinjebehandling hos pasienter med relapserende-remitterende multippel sklerose

 

Beslutningsforum 19.01.2015 – protokoll, sak 4-2015

Beslutningsforum 19.01.2015 – innkalling og saksdokumenter