logo Nye metoder

ID2020_048

Tester som påviser antistoffer mot adeno-assosiert virus type 5 (AAV5) i blod

Til bruk i forbindelse med oppstart og valg av legemiddelbehandling. Eksempel på et genterapeutisk legemiddel som bruker adeno-assosiert virus type 5 (AAV5) som vektor er Valoctocogene roxaparvovec.
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
19.06.2020
Sendt inn av
Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2020_048
Om metoden
Virus som ikke gir sykdom brukes i genterapi for å overføre korrekte versjoner av gensekvenser til celler fra pasienter (virusvektor). Dersom pasienter har antistoffer mot viruset blir virusvektoren angrepet av immunforsvaret og genet blir ikke  tatt opp i cellene. Ved å teste pasientene før eventuell oppstart av behandling kan man identifisere hvilke pasienter som sannsynligvis ikke vil få effekt av behandlingen.

​Metodevarsel

Bestillerforum for nye metoder (11.12.2023)

I forbindelse med overføring av ansvar og oppgaver fra Folkehelseinstituttet til Direktoratet for medisinske produkter er det behov for å be om endringer i noen oppdrag.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 11.12.2023 finner du her, se sak 190-23.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (21.09.2020) 

Saken sees i sammenheng med ID2020_058. Testen er ikke markedsført og det er ikke identifisert litteratur spesifikt for effekt av testene. Det anses derfor som lite
hensiktsmessig å gjøre ytterligere arbeid før det foreligger relevante data. 
Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet følger med på status for test og legemiddelbehandling (se ID2020_058) og Folkehelseinstituttet melder inn ny sak til Bestillerforum RHF når/hvis det kan være aktuelt å gi et oppdrag

Beslutning
Bestillerforum RHF ber ikke om en nasjonal metodevurdering på nåværende tidspunkt.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 142-20