logo Nye metoder

ID2020_093

Tester som påviser endringer i RET genet

KREFTSYKDOMMER -Til bruk i forbindelse ved oppstart og valg av legemiddelbehandling ved ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) og kreft i skjoldbruskkjertel. Eksempel på virkestoff: selpercatinib
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
17.09.2020
Sendt inn av
Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2020_093
Om metoden
Test for å finne mutasjoner i RET genet som gir opphav til aktive former av tyrosine kinase (TKR), og som er assosiert med ukontrollert celledeling, invadering, og spredning i kroppen i nevnte kreftformer.

​Metodevarsel (oppdatert 16.10.2020)

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (20.03.2023)

Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum (20.03.2023) finner du her, se sak 057-23.

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.10.2020)
Folkehelseinstituttet gis i oppdrag å belyse den diagnostiske prosessen frem mot valg av legemiddelbehandling. Folkehelseinstituttet vil vurdere om det foreligger grunnlag for å levere hurtig metodevurdering. Oppdraget skal inkludere bruken av tester som påviser endringer i RET-genet ved ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) og kreft i skjoldbruskkjertel i forbindelse med metodevurdering av legemidlene i ID2020_076, ID2020_077 og ID2020_099.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (26.10.2020) finner du her, se sak 188-20.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.10.2020
Utreder
Folkehelseinstituttet