logo Nye metoder

ID2020_049

Tester som påviser Programmed Death Ligand 1 (PD-L1)-uttrykk i vevsprøver fra tumor

Til bruk i forbindelse med oppstart og valg av legemiddelbehandling ved urotelialt karsinom. Eksempel på virkestoff: atezolizumab.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
19.06.2020
Sendt inn av
Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2020_049
Om metoden
De senere årene er det kommet flere legemidler på markedet som hindrer PD-L1 i å bindes til PD-1 til bruk ved forskjellige krefttyper. For at disse skal ha optimal effekt, er det tenkt at man bør påvise tilstedeværelsen av PD-L1 i kreftcellene.

​Metodevarsel (oppdatert 30.06.2020)

Innspill fra firma

Beslutning i Bestillerforum RHF (21.09.2020)  

En nasjonal metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet av kommersielt tilgjengelige PD-L1-tester til bruk ved urotelialt karsinom.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 144-20.


Sees i sammenheng med ID2020_057.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.09.2020
Type
Nasjonal metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
23.12.2020
Ferdigstilt
20.07.2021

​​​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 03.08.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til  Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering​ Beslutning

Beslutning tatt
27.09.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder


Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (27.09​.2021)​ 

Tilgjengelig dokumentasjon gir ikke grunnlag for å fremme noen spesifikk anbefaling om valg av type tester eller testing for Programmed Death Ligand 1 (PD-L1) for bruk i klinisk praksis.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​ fra Beslutningsforum for nye metoder 27.09.2021 under sak 113-2021.​