logo Nye metoder

ID2017_102

Tildrakizumab (Ilumetri)

Behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
10.11.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_102
Om metoden
Legemiddel til behandling av moderat til alvorlig psoriasis

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.12.2017)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for tildrakizumab til behandling av moderat til alvorlig psoriasis.

Referat fra Bestillerforum RHF (18.12.2017) finner du her, se sak 182-17.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.12.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
02.11.2018
Ferdigstilt
28.02.2019

Oppdatert prisnotat (31.01.2020)

Oppdatert prisnotat (datert 13.09.2022)

 

​Hurtig metodevurdering

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF 26.03.2019 og sendt til beslutning.

 

Beslutning

Beslutning tatt
18.10.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder


Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.10.2022)

  1. Tildrakizumab (Ilumetri) innføres til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling. 
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.02.2023, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 18.10.2022 under sak 140-2022. ​​     


Beslutning fra Beslutningsforum for nye metoder 24.02.2020:

1. Tildrakizumab (Ilumetri) innføres ikke til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis.

2. Det er ikke dokumentert at eventuelle fordeler ved behandling med tildrakizumab kan tilsi at dette legemiddelet kan ha en høyere pris enn andre godkjente biologiske behandlingsalternativer til bruk ved moderat til alvorlig plakkpsoriasis.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 24.02.2020 under sak 018-2020.


Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (29.04.2019)

​Tildrakizumab (Ilumetri) innføres ikke til behandling av moderat til alvorlig
plakkpsoriasis.


Prisen for legemidlet er for høy. Det er ikke dokumentert at eventuelle fordeler ved tildrakizumab (Ilumetri) kan tilsi at dette preparatet kan ha en høyere pris enn andre godkjente biologiske behandlingsalternativer til bruk ved moderat til alvorlig plakkpsoriasis.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 29.04.2019 finner du her, se sak 38-2019.