logo Nye metoder

ID2022_030

Tilleggsutstyr til koloskop

Til bruk for bedret visualisering og diagnostikk
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
16.12.2021
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten
ID-nummer
ID2022_030
Om metoden
Tilleggsutstyr til å feste på koloskop. Eksempel på produkt: Endocuff vision

​Forslag

Bestillerforum for nye metoder (21.03.2022)

Bestillerforum mener det er lite sannsynlig at en nasjonal metodevurdering vil føre til at det tas en beslutning på nasjonalt nivå som får implikasjoner for helsetjenesten. Bestillerforum prioriterer ikke en nasjonal metodevurdering.

Beslutning
Det gis ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering.


Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (21.03.2022) finner du her , se sak 052-22.