logo Nye metoder

ID2021_141

Tisagenlecleucel (Kymriah) - Indikasjon III

Behandling av voksne med refraktær eller residivert follikulært lymfom
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
05.11.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_141
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av en type lymfekreft.

Metodev​arsel

Bestillerforum for nye metoder (13.12.2021)

Beslutning
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for tisagenlecleucel (Kymriah) til behandling av voksne med refraktær eller residivert follikulært lymfom. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (13.12.2021) finner du her , se sak 232-21​​

Metodevurdering

Oppdrag gitt
13.12.2021
Type
Hurtig metodevurdering (løp C)
Utreder
Statens legemiddelverk