logo Nye metoder

ID2018_079

Tocilizumab (RoActemra) - Indikasjon II

Behandling av alvorlig eller livstruende cytokinfrigjøringssyndrom ved CAR T-celleterapi
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
15.08.2018
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_079
Om metoden
Legemiddel (intravenøst) til behandling av alvorlig eller livstruende cytokinfrigjøringssyndrom ved CAR T-celleterapi

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.09.2018):

Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering. Metoden går inn i metodevurderingene for metodene Tisagenlecleucel (Kymriah) (ID2017_093; ID2017_116) og Axicabtagene ciloleucel (Yescarta) (ID2017_105).

Protokoll fra Bestillerforum RHF (24.09. 2018) finner du her, se sak 140-18.