logo Nye metoder

ID2018_124

Tocilizumab (RoActemra) - Indikasjon III

Behandling av barneleddgikt
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
08.11.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_124
Om metoden
Legemiddel (subkutan injeksjon) til behandling av barneleddgikt.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (17.12.2018):
Bestillerforum RHF ser ikke behov for en nasjonal metodevurdering.
Fagdirektørene besluttet at metoden kan innføres for aktuell aldersgruppe når MT foreligger.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (17.12.2018) kommer her, se sak 202-18.