logo Nye metoder

ID2021_133

Tocilizumab (RoActemra) - Indikasjon IV

Behandling av covid-19 hos voksne sykehusinnlagte pasienter som behandles med kortikosteroider og trenger oksygen eller mekanisk ventilasjon
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
07.10.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_133
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av covid-19-infeksjon

Metodevarsel

Bestillerforum for nye metoder (22.11.2021)
Det er en global mangelsituasjon for dette legemidlet.

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering. Metoden er aktuell for kortvarig behandling av covid-19 hos voksne sykehusinnlagte pasienter som behandles med kortikosteroider og trenger oksygen eller mekanisk ventilasjon. Metoden er innført for andre indikasjoner tidligere.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (22.11.2021) finner du her​ se sak 220-20.