logo Nye metoder

ID2017_108

Tofacitinib (Xeljanz) - Indikasjon II

Kombinasjonsbehandling med metotrexat til aktiv psoriasisartritt hos voksne som har respondert utilstrekkelig på eller er intolerante overfor tidligere behandling med sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARD)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
10.11.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_108
Om metoden
Legemiddel til behandling av psoriasisartritt

​​​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.12.2017)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for tofacitinib (Xeljanz) til behandling av psoriasisartritt.

Referat fra Bestillerforum RHF (18.12.2017) finner du her, se sak 188-17.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.12.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
18.04.2018
Ferdigstilt
22.10.2018

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 05.11.2018 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Prisnotat​ (21.12.2021)


Beslutning

Beslutning tatt
17.01.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for Nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (17.01​.2022)​ ​

 

1. Tofacitinib (Xeljanz) innføres i kombinasjon med metotrexat til behandling av aktiv psoriasisartritt hos voksne som har respondert utilstrekkelig på eller er intolerante overfor tidligere behandling med sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARD).

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.02.2022, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 17.01.2022 under sak 011-2022

 

Beslutning i Beslutningsforum for Nye metoder (19.11.18)

Tofacitinib (Xeljanz) innføres ikke til kombinasjonsbehandling med metotreksat av psoriasisartritt hos voksne pasienter som ikke har hatt adekvat respons på, eller er intolerante mot, en eller flere DMARD behandlinger.

Protokoll fra Beslutningsforum for Nye metoder 19.11.2018 finner du her - se sak 132-2018.