logo Nye metoder

ID2018_029

Tofacitinib (Xeljanz) - Indikasjon III

Behandling av moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt hos voksne med utilstrekkelig respons, tapt respons eller intoleranse overfor konvensjonell behandling eller biologisk legemiddel
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
15.02.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_029
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av ulcerøs kolitt

​​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.04.2018)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for tofacitinib (Xeljanz) til behandling av ulcerøs kolitt.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
23.04.2018
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
20.02.2018
Ferdigstilt
06.09.2018

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF 10.10.2018 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Prisnotat​ (17.12.2021)

Beslutning

Beslutning tatt
28.01.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (17.01​.2022)​ ​

 

1. Tofacitinib (Xeljanz) innføres til behandling av moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt hos voksne med utilstrekkelig respons, tapt respons eller intoleranse overfor konvensjonell behandling eller biologisk legemiddel.

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.02.2022, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.
 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 17.01.2022 under sak 010-2022

Beslutningsforum for nye metoder (28.01.2019)

  1. Beslutningsforum for nye metoder finner grunnlag for å vurdere beslutningen fattet i sak 121-2018 på nytt, da leverandøren har økt prisen betydelig etter at indikasjonen ulcerøs colitt ble innført i møte 22. oktober 2018. Prisøkningen endrer kostnadseffektiviteten og det er derfor grunnlag for å vurdere beslutningen på nytt.
  2. Beslutningsforum for nye metoder ber om å få seg forelagt saken til ny vurdering.
    Tofacitinib (Xeljanz) til behandling av ulcerøs colitt skal ikke brukes til nye
    pasienter inntil ny vurdering er gjort.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 28.01.2019 finner du her, se sak 7-2019.

 

Beslutningsforum for nye metoder (22.10.2018)

1. Tofacitinib (Xeljanz) kan innføres til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt som har hatt utilstrekkelig respons, tapt respons, eller er intolerant overfor enten konvensjonell behandling eller et biologisk legemiddel.
2. Det forutsettes at legemidlet Tofacitinib (Xeljanz) inngår i neste anbud.