logo Nye metoder

ID2016_098

Tofacitinib (Xeljanz)

Behandling av revmatoid artritt (RA)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
05.12.2016
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2016_098
Om metoden
Legemiddel til behandling av revmatoid artritt (RA)

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.01.2017)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for tofacitinib (Xeljanz) til behandling av revmatoid artritt (RA).

Metodevurdering

Oppdrag gitt
23.01.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
09.02.2017
Ferdigstilt
29.05.2017

​Rapporten er klarert i Bestillerforum RHF 06.06.2017 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
23.06.2017

​Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.06.2017):

1. Tofacitinib (Xeljanz®) kan inngå i LIS-anbud for revmatoid artritt.

2. Tofacitinib (Xeljanz®) kan innføres til behandling av revmatoid artritt til pasienter som har moderat til alvorlig revmatoid artritt og som tidligere er behandlet med konvensjonelle sykdomsmodifiserende legemidler. Dette forutsetter lik eller lavere pris enn dagens prisnivå. Fremtidig bruk skal styres av rangering i LIS-anbud.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.06.2017 finner du her, se sak 58-2017.