logo Nye metoder

ID2014_014

Trametinib (Mekinist)

Til behandling av melanom.
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
09.05.2014
Sendt inn av
Myndighet, Helsedirektoratet
ID-nummer
ID2014_014
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til behandling av melanom (hudkreft).

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.02.2015)

Bestillerforum RHF ber om at trametinib trekkes fra listen over bestilte hurtig metodevurderinger. Bakgrunnen er at produsent per i dag ikke har levert inn dokumentasjon til hurtig metodevurdering for legemidlet. Metodevurdering av trametinib blir imidlertid ivaretatt da den inngår i den fullstendige metodevurderingen på malignt melanom ved Kunnskapssenteret. Se oppdrag ID2014_031.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (16.06.2014)

Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens legemiddelverk.