logo Nye metoder

ID2021_075

Transkutan vagusnervestimulering - Indikasjon II

Tilleggsbehandling ved klasehodepine
Metodevurdering ferdigstilt

Forslag

Sendt inn
23.04.2021
Sendt inn av
Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2021_075
Om metoden
Medisinsk utstyr som kan brukes for å redusere smerter ved anfall og i forebyggende behandling av klasehodepine.

​​​Metodevarsel

Innspill​ (fra Nevroklinikken)

Innspill​ (Nevrologisk avdeling)


Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (21.06.2021)

En hurtig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for gammaCore til behandling ved klasehodepine.​

Protokoll fra Bestillerforum for nye metoder (21.06.2021) finner du her​​, se sak 128-21

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.06.2021
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
17.06.2022
Ferdigstilt
10.07.2023

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Folkehelseinstituttet har levert en metodevurdering (se under).

Metodevurdering (lenke) (publisert 09.08.2023)

Sykehusinnkjøp HF har ansvar for å foreta eventuelle prisforhandlinger med firma og det pågår nå et arbeid med å utarbeide et prisnotat. Arbeidet med prisnotat er avhengig av at firma leverer inn nødvendige opplysninger og tilbud.

Eventuelle henvendelser og innspill kan sendes til sekretariatet for Nye metoder som koordinerer og videresender spørsmål og svar.