logo Nye metoder

ID2020_092

Transperineal biopsitakning

Sammenliknet med transrektal biopsitakning ved mistanke om prostatakreft
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
13.09.2020
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Sykehuset Østfold
ID-nummer
ID2020_092

Forslag v.29.09.2020 * Forslaget er blitt oppdatert.(Transperineal)

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.11.2020) 

Fullstendig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet på transperineal biopsitaking sammenlignet med transrektal biopsitaking ved mistanke om prostatakreft. Metodevurderingen skal inneholde en kostnadskonsekvensanalyse.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 205-20.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
23.11.2020
Type
Fullstendig metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
25.03.2021
Ferdigstilt
23.06.2022

​Prosjektplan

 

Status

Oppdraget er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 04.07.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (publisert 10.08.2022)
 

Beslutning

Beslutning tatt
26.09.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

​​​Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (26.09.2022)

Både transperineal- og transrektal biopsitaking er i bruk i klinisk praksis i Norge i dag. Transrektal biopsitaking medfører en høyere risiko for alvorlige infeksjoner enn transperineal biopsitaking. Transperineal biopsitaking kan innføres som rutine ved alle sykehus, og transrektal biopsitaking bør utfases når lokale forhold som tilgjengelige lokaler, kompetanse og kapasitet er på plass, og med mål om utfasing senest innen utgangen av 2023.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 26.09.2022 under sak 113-2022.