logo Nye metoder

ID2020_017

Transuretral mikrobølgebehandling (TUMT)

Behandling av benign prostatahyperplasi
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
17.02.2020
Sendt inn av
Leverandør; ProstaLund AB
ID-nummer
ID2020_017
Om metoden
Videreutvikling av TUMT hvor prostata varmebehandles med mikrobølger. Nå finnes produkt(er), for eksempel CoreTherm, som skal gjøre det mulig å ha full temperaturkontroll samtidig som kateteret kan brukes til å gi lokalbedøvelse.

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (21.06.2021)
Oppdrag ID2020_017_Transuretral mikrobølgebehandling (TUMT) til behandling av benign prostatahyperplasi kompletteres med kostnadsdata fra Folkehelseinstituttets møtenotat til Bestillerforum og sendes til beslutning i de regionale helseforetakene.

Protokoll fra Bestillerforum for nye metoder (21.06.2021) finner du 
her , se sak 138-21. Folkehelseinstituttets møtenotat i saksdokumentene (lenke) til møtet.

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.11.2020)
Ferdigstillelse av oppdraget ID2018_052 avventer EUnetHTA-rapport som sammenligner ulike metoder til bruk ved benign prostatahyperplasi. Folkehelseinstituttet utarbeider et notat og melder inn saken til Bestillerforum RHF når EUnetHTA-rapporten er publisert. Videre behandling i Nye metoder av metode/oppdrag ID2020_017 avventer også EUnetHTA-rapporten.
Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 209-20


​Forslag (17.02.2020)

Beslutning fra Bestillerforum RHF (27.04.2020)

En metodevurdering med forenklet metodikk som sammenlikner TUMT-behandling med TUR-P-behandling i menn med benign prostatahyperplasi som har behov for kirurgisk behandling gjennomføres ved Folkehelseinstituttet. Det fokuseres da på effekt og sikkerhet av metoden, og det søkes fortrinnsvis etter randomiserte kliniske studier (RCTer) og systematiske oversikter publisert etter år 2000.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 072-20 

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.04.2020
Type
Forenklet metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
27.04.2020
Ferdigstilt
06.11.2020

Juni 2021: Kompletterende kostnadsdata er, i tråd med beslutning i Bestillerforum 21.06.2021, oversendt de regionale helseforetakene.

Mai 2021
: EUnetHTA-rapport (lenke) foreligger. (Project ID: OTCA27)

April 2021: Innspill fra klinikk.

November 2020: Se beslutning i Bestillerforum, sak 209-20.

Novmeber 2020: ​ Metodevurderingen (lenke) er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 11.11.2020 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Beslutning

Beslutning tatt
30.08.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder


Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (30.08.2021)​ 

Transuretral mikrobølgebehandling (TUMT) kan tilbys som et alternativ ved behandling av benign prostatahyperplasi. ​

Les mer om saksgrunnlag og beslutning​sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 30.08.2021 under sak 094-2021.