logo Nye metoder

ID2013_012

Trastuzumab (Herceptin) til subcutan injeksjon

Til behandling av brystkreft
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
05.07.2013
Sendt inn av
Myndighet, Helsedirektoratet
ID-nummer
ID2013_012
Om metoden
Legemiddel (til subkutan injeksjon) til behandling av brystkreft

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.09.2013)

​Bestillerforum RHF vurderer at det ikke er aktuelt med en ytterligere metodevurdering. Saken videresendes for beslutning.

Metodevurdering

​I henhold til beslutning i Bestillerforum RHF er det ikke aktuelt å gjennomføre nasjonal metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
19.05.2014
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (19.05.2014)

​1. Trastuzumab til subcutan injeksjon innføres.
2. Helsedirektoratet bes om å innarbeide dette legemidlet i relevante handlingsprogrammer for kreft.

 

Beslutningsforum 19.05.2014 – protokoll, sak 4-2014
Beslutningsforum 19.05.2014 – innkalling og saksdokumenter