logo Nye metoder

ID2013_017

Trastuzumab (Herceptin)

Til behandling av ventrikkelkreft.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
06.08.2013
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten,Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe
ID-nummer
ID2013_017
Om metoden
Legemiddel ( til infusjon) til behandling av ventrikkelkreft.

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.09.2013)

​Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens Legemiddelverk.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.09.2013
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens Legemiddelverk
Påbegynt
19.12.2013
Ferdigstilt
27.06.2014

Rapporten er klarert av Bestillerforum RHF den 01.09.2014 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering 

 

Beslutning

Beslutning tatt
29.09.2014
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (29.09.2014)

Traztuzumab (Herceptin) kan innføres for pasienter med HER2-positiv ventrikkelkreft med spredning.

Protokoll Beslutningsforum for nye metoder